top of page
GettyImages-1255173912-min_edited.jpg

FOR DIN BEDRIFT

Hvorfor din bedrift burde vurdere plantevegger:

For at mennesker skal fungere optimalt på sin arbeidsplass må luftkvaliteten være god. En plantevegg kan holde en høy konsentrasjon av planter uten å ta stor plass. Plantene absorberer giftige gasser og omdanner det til frisk luft gjennom fotosyntesen. Grønne planter vekker også primalske følelser i underbevisstheten vår som forbedrer humør og reduserer stress.


Grønne planter har dokumentert effekt på å øke produktivitet, gir energi, øker konsentrasjon, forbedrer humøret og reduserer trøtthet og hodepine. Lyset plantene reflekterer har også en stressreduserende effekt.

Greenspots, eller plantevegger, er en effektiv måte for din bedrift å bekjempe sykefravær med alle fordelene det medbringer.

bottom of page