top of page

WEBSTEP

Vår første, og største, greenspot ble satt opp i Websteps nye lokaler her i Bergen i starten av mai 2022. Denne mektige veggen på omtrent 10m^2 inneholder hele 240 enkeltplanter fordelt på seks plantetyper, og har allerede skapt en umiddelbar følelse av et mer naturlig arbeidsmiljø. 

Gjennom å ta planter inn på kontoret og skape en tettere tilknytting til naturen selv der man jobber, vil alle som befinner seg i nærheten av veggen få en følelse av velvære, reduserte helseproblemer, økt produktivitet og økt konsentrasjon. 

bottom of page