top of page

Vedlikehold av planter


Vi snakker stadig om fordelene ved å ha en plantevegg i et lokale, men vi pleier alltid å anbefale en kombinasjon av plantevegg og frittstående enkeltplanter. Dette gir et bedre helhetsinntrykk av det naturlige inneklimaet, samtidig som det forbedrer dynamikken i rommet. Ved å både ha en stor mengde små enkeltplanter samlet i en plantevegg, samtidig som man sprer større planter rundt i rommet, vil man oppleve en økt nytte av planters effekt på oss mennesker. Nå vil vi gjerne vise dere hvordan vi gjennomfører vedlikeholdet av plantene på TWR i Bergen.

Steg 1 - Oversikt:

Det første vi begynner med når vi skal gjennomføre vedlikehold hos en kunde er å skaffe oss en generell oversikt over plantenes helse. Her går vi over hver plante og ser etter uregelmessighet i fargen på bladene, fuktighetsnivå i jorda, om det er tegn på skadedyr, døde blader, og om alt generelt ser bra ut. Etter at vi har sørget for at jorden har tørket lett opp siden forrige vanning, det ikke er noen skadedyr på planten, den får riktig lysforhold, og vi har fjernet alt av døde blader, går vi over til steg 2, vanning.

Steg 2 - Vanning:


Vann er essensielt for alt liv på jorda, og planter er intet unntak. Det sies at grønne planter trenger å vannes omtrent én gang hver tredje uke i vinterhalvåret, mens i sommermånedene må vanningsfrekvensen økes. Det er viktig å la jorden tørke lett opp mellom hver vanning, men dersom jorden blir for tørr vil ikke planten ha nok fuktighet til å overleve. Det gjelder derfor å finne den hårfine balansen mellom disse, og dette får man kun ved å fysisk stikke fingeren nedi jorden å kjenne. Antallet dager det trenger å gå mellom hver vanning er individuelt fra plante til plante, og blir påvirket av faktorer som romtemperatur, jordmengde, antall og størrelse på røtter, lysforhold, vannmengde ved forrige vanning, osv. Et lite tips er å stikke fingeren så nært røttene som mulig. Det er her det eventuelt vil være fuktig lengst, og dette vil derfor være den beste indikatoren på om jorden har tørket helt opp eller ikke.
Det kan også være lurt å inkludere litt plantenæring i vanningen. Plantenæring vil bidra til økt vekst og en generelt sunnere plante.