top of page

Installasjon av en Greenspot

En plantevegg revitaliserer inneområder med sin friske og bugnende tilstedeværelse. Utenfra ser en plantevegg fra Greenspot kun ut som en sammensetning av grønne planter, men det man ikke ser er den nøye gjennomtenkte konstruksjonen plantene er en del av som skal sørge for optimale leveforhold og størst helsemessig og estetisk effekt. I dette innlegget vil vi gjerne forklare litt om nøyaktig hvordan våre systemer fungerer slik at dere kan få en bedre forståelse for hvordan en Greenspot blir til, og hvordan den holder seg frisk og stabil.Steg 1 – Installer hovedtanken:

Hovedtanken utgjør den første delen av konstruksjonen. Hovedtanken er den ytterste av flere vanntanker i systemet og har som hensikt å oppbevare vannet som senere brukes i det automatiske vanningssystemet. Hovedtanken installeres på høyre ytterkant, og det er her pumpen som løfter vannet opp og over plantene ligger.Steg 2 – Installer sekundære tanker:

De sekundære tankene er de resterende tankene i rekken. Deres oppgave er på lik linje som hovedtanken å oppbevare vannet i veggen, samt samle opp overflødig vann som renner helt gjennom konstruksjonen ved vanning. Hver tank er ca. 30cm bred og stikker 20cm ut fra veggen. Tankene er festet sammen med små rør som gjør at vannet renner fritt mellom tankene slik at det alltid er likt vannivå i alle, og at hovedtanken får tilgang til vannet de sekundære tankene oppbevarer.Steg 3 – Installer skinner:

Skinnenes oppgave i konstruksjonen er å fungere som fester til pottene. Disse skinnene er 100cm lange stålriller med fem hakk per skinne der pottene skal henges. Skinnene festes i tankene med plass til to skinner per tank, der en festes litt høyere enn den andre. Dette gjøres for å danne bikubemønsteret som kjennetegner Greenspot sine plantevegger og skaper den tetteste planteveggen på markedet. Skinnene kan installeres oppå hverandre, og de kan enkelt kappes ved behov.Steg 4 – Installer pumpen og vanningssystemet:

Vanningssystemet til våre vegger består av fire komponenter: Pumpen, vannslangen, filteret og drypperene. Den nedsenkbare pumpen legges ned i hovedtanken og har én oppgave, nemlig å løfte vannet fra tankene og opp gjennom vanningssystemet. Pumpen ligger fritt nedi hovedtanken, men er koblet sammen med en vannslange som festes opp langs veggen. Slangen fører deretter vannet gjennom et filter som filtrerer ut alt av jordrester og andre sedimenter som kan havne i vanntankene. Når vannet er filtrert går det opp til toppen av veggen der slangen tar en 90 graders venstresving for å gå horisontalt over skinnene, der vi fester dryppere rett over skinnene. Disse drypperene slipper ut små dråper i hurtig frekvens for å sørge for at jorden i pottene blir gjennomvåt og at alle plantene vannes likt.Steg 5 – Fyll groposene med jord og plantene:

Dette steget er essensielt for plantenes overlevelse og veggens utseende. Ved å stappe groposene fulle av jord vil man gi plantenes røtter plass til å gro, samtidig som planten kommer tydelig frem og skaper et inntrykk av bugnende liv. Måten man gjennomfører dette steget er ved å først ta planten ut av sin originale plast-potte. Deretter fyller man groposen med jord og graver ut et lite krater der man kan plassere planten. Videre etterfyller man med jord til posen er stappfull. Putt deretter groposen med planten nedi Greenspot sine potter og knyt godt sammen. Et godt triks er å knyte på tvers for å lukke posen enda bedre.Steg 6 – Heng pottene på skinnene:

Dette steget er det desidert morsomste av dem alle. Her får du nemlig endelig se veggen komme til live –