top of page

Våre bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Etter at «fristen» for FNs tusenårsmål gikk ut i 2015, erstattet de disse med 17 nye bærekraftsmål som skulle videreføre den positive fremdriften av globale menneskerettigheter, samt sette søkelys på reduksjonen av vårt økologiske fotavtrykk. Vi har et globalt ansvar for å nå disse målene innen 2030, og vi i Greenspot er forberedt på å dra vår del av lasset. Med fokus på fem spesifikke bærekraftsmål skal vi bidra til økt global helse og livskvalitet, bærekraftige byer og lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, sette en stopper på klimaendringene og forbedre livet på land.
God helse og livskvalitet (Mål 3)

«God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet» – FN Sambandet, 2020. Planters tilstedeværelse har en fantastisk effekt på oss menneskers helse, og en studie ved det europeiske senteret for miljø og menneskelig helse ved University of Exeter fant ut at folk som bruker 120 minutter i naturen i løpet av en uke, enten samtidig, eller spredt utover uken, hadde høyere sannsynlighet for å ha god helse og psykologisk velvære, enn de som ikke bruker denne tiden i naturen.


Nærværet av planter og natur reduserer blodtrykk og nivået på stresshormonene, roer ned nervesystemet, forbedrer immunsystemet, øker selvtillit og reduserer angst. I et naturlig miljø reduseres oppmerksomhetsunderskudd og aggresjon, som bidrar til økt konsentrasjon og produktivitet. En studie fra PlumX Metrics fra 2018 viser også sammenheng mellom å være i naturen og redusert følelse av isolasjon, økt ro og bedre humør. Ved å invitere naturen inn i kontorlokaler, grupperom, private hjem, sykehus, skoler, offentlige bygg, osv., skal vi jobbe for å la planter bli en naturlig kilde til velvære og forbedret helse til så mange mennesker som overhodet mulig!


Bærekraftige byer og lokalsamfunn (Mål 11)

Det neste bærekraftsmålet vi tar for oss er mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn. Byer og andre urbane områder er senter for store mengder folk, trafikk og industri, og er ofte preget av tett bebyggelse og lite plass. Ved å plasseres både på ut- og innsiden av bygninger vil planteveggene fungere som byens lunger, og gjennom fotosyntese omdanner plantene giftige klimagasser til oksygen og skaper bedre og renere luft. I tillegg til å redusere luftforurensning bidrar planteveggene til å redusere støy, samtidig som de binder svevestøv som ligger i luften. Og som om dette ikke var nok så ser de vanvittig bra ut på enhver fasade eller i et hvert interiør!


Ansvarlig forbruk og produksjon (Mål 12)

Vi ønsker å gjøre verden grønnere. Vi kommer derfor til å jobbe på spreng med å ha et grønt produksjonsmønster med mest mulig bruk av lokalproduserte varer. På sikt har vi ambisjon om å dyrke alle våre egne planter i et drivhus her i Bergen, samtidig som vi skaffer alle delene til veggens konstruksjon her i Norge.
Stoppe klimaendringene (Mål 13)

Grønnere byer er et lite steg nærmere reduserte klimaendringer. Basert på tall fra SNL.no har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt med 30% siden 1700-tallet, som er et direkte resultat av forbrenning av fossilt brensel og avskoging. Den økte konsentrasjonen CO2 bidrar til økt drivhuseffekt, som resulterer i høyere temperaturer på jorda. Dette kan få katastrofale konsekvenser som smelting av isen på polene, oversvømmelse av byer og land, utryddelsen av dyre- og plantearter og mer ekstremvær.


Gjennom fotosyntesen omdanner primærplanter karbondioksid til oksygen, og bidrar til redusert drivhuseffekt. Redusert drivhuseffekt = redusert global oppvarming = reduserte konsekvenser. Det er derfor bokstavelig talt livsviktig å fylle verden med mer planter.


Livet på land (Mål 15)

Innendørs er det ingen som vil ha planteveggene sine fulle av insekter og andre dyr, så vi tar tiltak for å unngå dette, men utendørs derimot kan man la livet blomstre. Ved å legge til rette for liv i planteveggene kan man øke det biologiske mangfoldet i byer, samtidig som veggene fungerer som tilfluktssted for insektpopulasjonen i sentrum. Planteveggene vil også bidra til pollineringsprosessen til de utrydningstruede biene. Biene er essensielle for vårt økosystem, så vi er nødt til å legge til rette for mer levedyktige forhold.
Vi har nå sett på hvilke av FNs bærekraftsmål vi fokuserer på, og hvordan vi jobber for å bidra til dem. Nå vil vi gjerne at du skal tenke litt gjennom hvordan du selv kan bidra til å nå de felles målene innen 2030, enten privat eller med din bedrift. Enten du planter et tre i hagen, starter en bie-farm på taket, utrydder all fattigdom eller jobber som frivillig i et u-land for å skaffe rent vann er du nødvendig, og verden setter pris på deg! Vi er alle sammen om dette, og sammen skal vi gjøre denne verden til et bedre sted enn den var da vi kom hit.


47 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Johannes With
Johannes With
Nov 02, 2021

🌱🌍

Like
bottom of page