top of page

Antropocenen – Menneskets geologiske tidsalder: Er det for sent å snu?

Antropocenen er et begrep kanskje ikke mange har hørt om, men det er et begrep som definerer vår tidsalder, som preges av menneskelig innvirkning på jorda. Vi lever i en tid hvor våre handlinger og beslutninger har en global påvirkning, og det er på høy tid at vi tar ansvar for de geologiske sårene vi etterlater. I dette blogginnlegget vil vi beskrive litt om tidsepoken, årsaker til at vi de geologiske sårene vi mennesker påfører jorda, og en tiltaksliste hver og en av oss kan iverksette umiddelbart.

Antropocen er en tidsalder som ble foreslått av Paul Crutzen i 2000, og det er en tid hvor menneskers aktiviteter har ført til økt klimaendring, forurensning, utryddelse av arter, og forstyrrelser i økosystemer. Vi har skapt så store endringer i jordens systemer at mange forskere mener vi har gått inn i en ny geologisk epoke.


En av de største utfordringene vi står overfor i dag er klimaendringene. Økte temperaturer og endringer i nedbørsmønstre har ført til økt tørke, flom og havnivåstigning. Dette har en stor innvirkning på menneskers liv og økosystemer over hele verden. I tillegg har menneskers forbruk og avfall ført til forurensning av jord, vann og luft. Plast, kjemikalier og tungmetaller finnes nå i de fjerneste områdene på jorden.Men det er ikke bare menneskers aktiviteter som har ført til endringer i jordens systemer. Naturlige prosesser som vulkanutbrudd og endringer i solstrålingen har også hatt en innvirkning. Likevel er det ingen tvil om at menneskers innvirkning på jorden de siste århundrene har vært betydelig og økende.


Vi kan ikke lenger ignorere virkningene av antropocen. Det er på tide at vi tar ansvar for vår innvirkning på jorden og begynner å jobbe for å redusere skadene vi påfører. Her er noen tiltak som kan hjelpe oss med å redusere vår innvirkning på jorden:


1. Redusere karbonutslippene våre: Klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Vi må redusere karbonutslippene våre ved å investere i fornybar energi og kutte ned på bruken av fossilt brensel. Dette høres omfattende ut, men ved at vi alle gjør små endringer i rutinen vår er det oppnåelig. Konkrete ting hver og en av oss kan gjøre er å reise med tog fremfor fly, ta kollektivt eller samkjøre, handle kortreiste varer, fortsett denne.....


2. Beskytte naturområdene våre: Vi må bevare og beskytte de naturområdene vi har igjen på jorden. Dette kan vi gjøre ved å støtte lokale samfunn og organisasjoner som jobber for å beskytte skoger, marine økosystemer og andre

naturlige områder. Vi kan alle bidra på personlig plan ved å være med på å plante skog, få flere trær i parker, bygge grønne områder i borettslaget, og å unngå forsøpling og ødeleggelse av naturområdene nærmest oss.


3. Redusere plastforbruket vårt: Plast er en av de største forurensningskildene i dag. Vi kan redusere plastforbruket vårt ved å gjenbruke og resirkulere plast, samt unngå engangsprodukter som plastposer, flasker og bestikk. Enkle grep her er å drikke av en drikkeflaske du fyller i springen, ta med handlenett til butikken, ikke kjøpe grønnsaker, frukt, bakevarer, osv. som kommer innpakket i plast, og å kildesortere. Det kan være lett å glemme mange av disse tingene, men ved at mange gjør små endringer i vanene våre kan vi utrette en stor forskjell.


4. Støtte bærekraftig produksjon: Vi må støtte selskaper som jobber for bærekraftig produksjon og redusert avfall. Dette kan vi gjøre ved å kjøpe produkter som er merket med miljøvennlige sertifiseringer og støtte lokale bedrifter som fokuserer på bærekraft.


5. Engasjere oss i politikken: Vi må engasjere oss i politikken og kreve at våre ledere tar ansvar for å beskytte jorden vår. Vi må stemme for politikere som setter miljøet først og jobbe for å påvirke beslutningstakere til å gjøre mer for å beskytte planeten vår.


Vi har alle et personlig ansvar for å redusere vårt individuelle klimafotspor, og dette er noe vi tar seriøst i Greenspot også. Vi jobber alltid for å bidra til bærekraftig utvikling, og vi har derfor laget en liste med måter Greenspot jobber for en grønnere verden:


1. Økt mengde planter i lokalsamfunnet. Planters fotosyntese er et av våre fremste våpen mot økt mengde CO2, og gjennom å øke antallet planter forsterker vi dette våpenet. Våre plantevegger har plass til 32 planter per kvadratmeter, som gjør det lettere å øke mengden planter, uten å ta opp mer plass. Vi har et mål om å skape grønne oaser i alle inne- og uteområder, og gjennom dette vil vi øke mengden planter i lokalsamfunnet.


2. Økt biologisk mangfold er et begrep som stadig blir viktigere, og det er så viktig at vi tar vare på de artene som finnes nå. Innendørs er det ingen som vil ha planteveggene sine fulle av insekter og andre dyr, så vi tar tiltak for å unngå dette, men utendørs derimot kan man la livet blomstre. Ved å legge til rette for liv i planteveggene kan man øke det biologiske mangfoldet i byer, samtidig som veggene fungerer som tilfluktssted for insektpopulasjonen i sentrum. Planteveggene vil også bidra til pollineringsprosessen til de utrydningstruede biene. Biene er essensielle for vårt økosystem, så vi er nødt til å legge til rette for mer levedyktige forhold.


3. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene vi retter størst fokus på er 3, 11, 12, 13 og 15, som vi jobber aktivt med å følge. Vi har skrevet et større innlegg som forklarer vår dedikasjon til alle disse, som du kan lese her: https://www.greenspot.no/post/greenspot-sine-bærekraftsmål


4. Bærekraftig produksjon er noe vi setter høyt, og vi har en sterk visjon om å gjøre verden grønnere. For å oppnå dette vil vi jobbe hardt for å etablere et grønt produksjonsmønster, med fokus på bruk av lokalproduserte varer. På denne måten kan vi redusere vår miljøbelastning og støtte lokal næringsutvikling. Vi har også ambisjoner om å dyrke alle våre egne planter i et drivhus her i Bergen og skaffe alle delene til veggens konstruksjon her i Norge.


Ved å dyrke egne planter lokalt, kan vi sikre høy kvalitet og redusere transportkostnader og miljøbelastning. Å skaffe alle delene til veggens konstruksjon her i Norge vil også kunne redusere vårt klimaavtrykk ytterligere. Dette vil ta tid å implementere, men vi har en langsiktig ambisjon om å nå dette målet.


Vi mener at det å ha en grønn produksjon og å støtte lokal næringsutvikling er viktig for å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vi er overbevist om at dette vil kunne gi positive resultater både for oss og for samfunnet. Vi er engasjerte i å gjøre vårt beste for å realisere vår ambisjon om å gjøre verden grønnere og ser frem til å ta fatt på denne reisen.


5. Gjenbruk. Ved å leie ut våre plantevegger, kan vi bidra til en mer bærekraftig utvikling ved å sørge for at veggene kan gjenbrukes etter endt leieforhold. Når et leieforhold avsluttes, demonterer vi veggene og tar med plantene tilbake til våre produksjonslokaler. Der vil vi passe på plantene og sikre at de fortsetter å vokse og trives. Når vi får nye leieforespørsler, kan vi montere planteveggene på nytt og gi dem et nytt liv.


Dette er en viktig del av vår sirkulære tilnærming til produksjon og forretningsmodell. Ved å gjenbruke materialer og planter kan vi redusere avfall og utslipp, og dermed redusere vår miljøbelastning.
6. Utdanning og informasjon spiller en avgjørende rolle i å hjelpe folk med å forstå ikke bare problemet med klimaendringer, men også hvilke løsninger som må implementeres for å takle dem. Vi vil bidra med å øke bevisstheten om klimaendringer, og gjennom det vil folk bli bedre rustet til å forstå den vitenskapelige basisen for klimaendringer og de potensielle konsekvensene det kan ha for planeten vår.


Etter vi har informert om problemet, vil vi belyse konkrete løsninger for å hjelpe folk å ta konkrete tiltak for å redusere sitt egen klimaavtrykk. Dette kan inkludere tiltak som energieffektivisering, fornybar energi, bærekraftig transport, avfallsreduksjon, bevisst forbruk og mer.


Utdanning og informasjon kan også bidra til å skape en kultur av ansvarlighet og engasjement for klimaet, der folk føler en personlig forpliktelse til å handle for å redusere klimaendringer. Dette kan bidra til å skape en positiv syklus der bevisste handlinger blir normen og oppmuntres på individ-, samfunns- og samfunnsnivå.


Det er på tide at vi tar ansvar for vår innvirkning på jorden og begynner å jobbe for å redusere skadene vi påfører. Ved å fortsette å implementere disse tiltakene, kan vi jobbe mot en mer bærekraftig fremtid for oss alle. Med vår hjelp vil fremtiden se grønn ut!


DET ER IKKE FOR SENT Å SNU!


Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page