top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Webstep

Vår første, og største, greenspot ble satt opp hos Webstep i starten av mai 2022. Denne mektige veggen på omtrent 10m^2 inneholder hele 240 enkeltplanter fordelt på seks plantetyper, og har allerede skapt en umiddelbar følelse av et mer naturlig arbeidsmiljø.

bottom of page